Utbildningar Tull

CPC kan i samarbete med Ecus erbjuda kundanpassade tullutbildningar med fokus på kundernas processer. Med den nya tullagstiftningen (UCC) som trädde i kraft första maj 2016, har tullmyndigheterna i Europa förtydligat kravet på att aktörer som på något sätt är involverade i tullprocesser måste ha dokumenterade kunskaper inom tullhantering. Oavsett om man bedriver tullager, alltid bara importerar en enda typ av produkt eller exporterar varor till länder utanför EU någon enstaka gång ibland.

Vi har valt att utforma våra utbildningar i en trappstegsmodell för att man skall få möjlighet att sätta sig in i tullhantering på ett enkelt sätt utifrån sin egen nivå. Varje utbildningstillfälle anpassas utifrån kundens behov och förkunskaper.

lampa

 

Tullutbildning GRUND  

Vänder sig till kunder som inte har någon egentlig förkunskap om tullhantering. Estimerad utbildningstid en heldag.

Vi går igenom vad en tullprocess är för något samt när och på vilket sätt som man måste kommunicera med Tullverket. Vidare förklarar vi begrepp som Klassificering, Tulltaxa, Tulldeklarationer, Tullvärde, Lagring, etc. Vidare visar vi vart man hittar mer information som har med tullhantering att göra.

 

Tullutbildning MEDIUM

Vänder sig till kunder med viss förkunskap om tullhantering. Estimerad utbildningstid två heldagar.

Vi går igenom mer i detalj vilka steg som förekommer i en tullprocess, ansvarsområden, och inte minst vilken typ av information som behöver förmedlas till de olika aktörerna som är inblandade i processen. Vidare fördjupar vi oss i klassificering och gör ett antal övningar för att hitta rätt varukoder, samt ett antal övningar för att räkna ut rätt varuvärden. Vi går även igenom skillnaden mellan Tillfällig Förvaring och Tullager, krav på dokumentation samt egenkontroller.

 

Tullutbildning ANPASSAD

Vänder sig till kunder som vill skräddarsy sin utbildning helt efter egna behov och förutsättningar. Utbildningstid anpassas efter kundens behov.

Har företaget för avsikt att börja arbeta med tullagerhantering och vill utbilda de personer som skall ansvara för tillstånd och processer?

Har ni fått en tullrevision och vill säkerställa att berörd personal förstår företagets tullprocesser, eller behöver hjälp med att komma igång med egenkontroller?

Skall företaget börja sälja på marknader utanför Europa och behöver hjälp med att förstå och anpassa sin verksamhet, samt inte minst utförda rätt dokument?

Oavsett vilka behov ni har så kan vi sätta ihop ett utbildningspaket som är anpassat efter era behov och nivå av tullkunskaper.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra utbildningar!

 

Det här låter intressant!  Jag vill veta mer.