CPC TULLANALYS 


Många företag betalar onödiga tullavgifter på grund av felaktiga tulldeklarationer och eftersatta tullprocesser.

Genom att kontrollera era historiska tulltransaktioner med hjälp av CPC's unika Tullanalys, kan vi visa vilka tullavgifter som ni betalat i onödan och hjälpa er att optimera era tullprocesser.

Via analysen kan vi tillsammans med er arbeta fram optimala rutiner där avgifter kan minimeras och korrekt information når respektive tullmyndighet.

Tillsammans med vår samarbetspartner Ecus kan vi även hjälpa er med att ansöka om omprövning och återbetalning av felaktigt inbetalade tullavgifter.

Kontakta oss så berättar vi mer om era möjligheter till en bättre tullhantering!

tullanalys pengar

Det här låter intressant!  Jag vill veta mer.