Alltsedan starten år 2000 har CPC, Customs Process Compliance (dåvarande Tarinfo) haft som målsättning att erbjuda enkel och effektiv hantering av tulltaxor och annan information. Under åren har CPC utvecklat ett flertal effektiva IT-tjänster för tullhantering. Under 2013 breddades verksamheten ytterligare då fler erfarna konsulter kopplades till bolaget.

Idag erbjuder Customs Process Compliance ett brett utbud av IT-baserade tulltjänster med målsättningen - rätt tull till rätt kostnad.

CPC är ett helägt dotterbolag till Ecus och har en omfattande kundlista med företag i alla storlekar.

Några av våra kunder »